Женски практики и ритуали

Женски практики и ритуали с Христина Стефанова

Малко повече за женските практики и ритуали Първо нека да уточним какво е Ритуал?Ритуалът е церемония, тържественост, форма на честване или отбелязване на важни моменти или събития от живота ни.В този смисъл това е определена последователност от действия с цел да отбележим или отпразнуваме дадено събитие!Ние, хората, сме единно цяло с Природата, зависими сме от …